;

Centrum textilního tisku shání další exponáty

Centrum textilního tisku by rádo rozšířilo svou aktuální historickou expozici.
Žádáme proto občany, kteří mají ve svém vlastnictví artefakty, které se pojí k historii textilní výroby v Čechách,
aby nám je laskavě nabídli k obohacení našich stávajících sbírek.

Uvítáme tiskařské formy, stroje, tkalcovské stavy, kolovrátky, historické textilie, vzorníky, fotografie 
i jiné historicky hodnotné věci, které by přispěli k popularizaci tétot tradiční výroby u nás.

Své nabídky volejte prosím na číslo: 732 324 711
Nebo je zaneste přímo do Centra textilního tisku k nahlédnutí.
Artefakty budou ohodnoceny a poté náležitě odměněny.
CTT má též zájem i o pouhé zapůjčení těchto historicky hodnotných objektů.

Těšíme se na Vaše příspěvky.

 


Copyright 2018, Lipý česká Lípa, příspěvková organizace