;

Pálení čarodějnic na hradě

Pořádá Libertin Česká Lípa ve spolupráci s Lipý Č.L.,p.o.

Kde si užít nejlépe čarodějnický den - než u nás na hradě.

Nádvoří otevřeno veřejnosti od 16 - 19 hod. Přijďte na čarodějnický rej. 


Copyright 2018, Lipý česká Lípa, příspěvková organizace